กิจกรรมประมูลของรักของหวงที่ทุกท่านรอคอย GSTM Fundraising 2023