ข่าวสารศิษย์เก่า

ธันวาคม 27, 2022

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มีนาคม 16, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 13

มีนาคม 15, 2022

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ทางด้านบริการวิชาการ”

เมษายน 1, 2021

นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563