คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


02-727-3671-3 gstm@nida.ac.th
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภูเก็ต


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000


094-859-8905 apichai648@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม