ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. 1/2566
ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต 2/2566
ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก 1/2566
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2564

ตารางสอน

ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2/2563
ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 2/2566
ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

 

ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคภูเก็ต ประจำภาค 2/2566

ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2/2566
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ตารางสอบระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต ปีการศึกษา 2/2566