การประชุมวิชาการ

กันยายน 8, 2023

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในงานประชุมวิชาการ The 3rd ICoHOTH Conference

มีนาคม 20, 2023

The International Joint Conference on Hospitality & Tourism 2023 (IJCHT-23)

เมษายน 7, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

มิถุนายน 4, 2021

The International Joint Conference on Hospitality & Tourism 2021 (IJCHT-21)