ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ตลาดมูลค่าสูง จาก อพท.