ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อป I-DIN SYRYP ไซรัปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่