ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมทรายแมวจากผักตบชวาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG”