ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการและกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ Topic on “Revisiting the Contemporary Case Study Research Practice”