ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ University Innovation Fellow ประจำปี 2021 จาก Standford University