ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช (อ.เมย์) ที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Innovative Teaching Scholars