ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Certified Event Designers