คณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้ารับรางวัล NIDA Quality Award