คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และ University of South Florida ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกี่ยวกับการศึกษาต่อในรูปแบบ Double Degree การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานในรัฐฟอริด้า