คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู