คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรนภิส ไชยสาลี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Inspiring Women In Travel Asia 2024