ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุน ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษา และเข้าพบปะผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน