ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าพบคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งและพูดคุยถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยร่วมกันทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว