รองศาสตราจารย์ ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร หรือ อาจารย์เชอร์รี่ นำทีมลงพื้นที่