ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนคว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566