เปลี่ยนระบบ E-Thesis เป็น I-Thesis จะมีผลกระทบอะไรหรือป่าวนะ?