ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ในพิธีรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น