ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และบริการวิชาการ และคณะทำงานร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศ และชุมชนย่านคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์เขตประเวศและลงพื้นที่สำรวจฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยว