ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว (Future Tourism Insight for Sustaining Growth)