ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ How to get your research paper published in a Q1 journal