ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในงานประชุมวิชาการ The 3rd ICoHOTH Conference