ประกาศการรับสมัคร

กันยายน 21, 2023

เปิดรับสมัคร ป.โท ภาคปกติ รอบที่ 4 บัดนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2566

มกราคม 31, 2023

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๕ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

กันยายน 2, 2022

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

เมษายน 19, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

เมษายน 2, 2022

บัณฑิตพันธ์ุใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีนาคม 25, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

มีนาคม 2, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 14

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก […]
กุมภาพันธ์ 18, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23

ธันวาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22