ประกาศการรับสมัคร

กันยายน 15, 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 13

สิงหาคม 24, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 29, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่ 23

กรกฎาคม 8, 2021

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 21

มิถุนายน 30, 2021

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 21

มิถุนายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 (รอบพิเศษ)

มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

Code
มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

พฤษภาคม 27, 2021

ขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 21

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1