คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เพื่อหารือความร่วมมือเชิงวิชาการในการเรียน การสอน และการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่าง 2 สถาบัน