ข่าวสารเผยแพร่

ตุลาคม 9, 2023

พิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

กันยายน 30, 2023

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนคว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 28, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ Ann Ashton อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีหัวข้อใหญ่คือ ‘INTEGRATING AI, SPIRITUALITY, HEALTH CARE & MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE WELL-BEING 2023’ หัวข้อ ‘Spiritual Retreat Tourism through Yoga Experience’

กันยายน 27, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ “ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล” ศิษย์เก่าป.เอก ท่องเที่ยวนิด้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 26, 2023

ท่องเที่ยวนิด้า บูรณาการความรู้ธุรกิจโรงแรมเขาใหญ่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กันยายน 24, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

กันยายน 21, 2023

เปิดรับสมัคร ป.โท ภาคปกติ รอบที่ 4 บัดนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2566

กันยายน 19, 2023

กิจกรรมลงพื้นที่ พัฒนาโครงงานการออกแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้วยแนวคิดธุรกิจคู่สังคม (CSV) กรณีศึกษาธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Final Group Project การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว BCG และการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ชุมชนคอยรุตดิน

กันยายน 19, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ How to get your research paper published in a Q1 journal

กันยายน 14, 2023

ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุน ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษา และเข้าพบปะผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

กันยายน 13, 2023

ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าพบคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งและพูดคุยถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยร่วมกันทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว

กันยายน 13, 2023

กิจกรรมการเรียนรู้ล่าสุดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ในรายวิชา ทท6002 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก โดย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช