ข่าวสารเผยแพร่

มีนาคม 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Certified Event Designers

มีนาคม 16, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู

มีนาคม 16, 2022

รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีนาคม 16, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 13

มีนาคม 15, 2022

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ทางด้านบริการวิชาการ”

มีนาคม 5, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช (อ.เมย์) ที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Innovative Teaching Scholars

มกราคม 24, 2022

การบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy

มกราคม 11, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

พฤศจิกายน 17, 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ University Innovation Fellow ประจำปี 2021 จาก Standford University

พฤศจิกายน 8, 2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรอินทรีย์”

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”