ข่าวสารเผยแพร่

พฤษภาคม 26, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 19, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และบริการวิชาการ และคณะทำงานร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศ และชุมชนย่านคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์เขตประเวศและลงพื้นที่สำรวจฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยว

พฤษภาคม 14, 2023

ขอเชิญร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน”

พฤษภาคม 7, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมษายน 30, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย และ PATA Thailand Chapter จัดกิจกรรมเชิญตัวแทนพรรคการเมือง นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการท่องเที่ยว

เมษายน 29, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Annual General Meeting 2023 ของ PATA Thailand Chapter

เมษายน 19, 2023

วันไหล บางแสน! สสส. สานพลัง นิด้า-เทศบาลเมืองแสนสุข จัดสงกรานต์ปลอดเหล้า-บุหรี่ สร้างสุขภาวะดีปีใหม่ไทย ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ-อาชญากรรม

มีนาคม 4, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง International Webinar ในหัวข้อ “HEATH WELL-BEING AND DISCIPLINE FOR ACADEMIC WORK LIFE BALANCE”

กุมภาพันธ์ 28, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว มอบของที่ระลึกแด่ Prof.Dr.Cihan Cobanoglu จาก University of South Florida, USA

กุมภาพันธ์ 26, 2023

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ติดปีกธุรกิจฝ่าวิกฤตสู่ยุค Next normal”

กุมภาพันธ์ 22, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และ University of South Florida ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกี่ยวกับการศึกษาต่อในรูปแบบ Double Degree การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานในรัฐฟอริด้า

มกราคม 9, 2023

9 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการการท่องเที่ยวปีที่ 11 ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2