ข่าวสาร

พฤศจิกายน 25, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่น 8

พฤศจิกายน 23, 2023

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 26 ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

พฤศจิกายน 12, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 15

ตุลาคม 16, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ โยธิคาร์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก

ตุลาคม 9, 2023

พิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

กันยายน 30, 2023

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนคว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 28, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ Ann Ashton อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีหัวข้อใหญ่คือ ‘INTEGRATING AI, SPIRITUALITY, HEALTH CARE & MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE WELL-BEING 2023’ หัวข้อ ‘Spiritual Retreat Tourism through Yoga Experience’

กันยายน 27, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ “ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล” ศิษย์เก่าป.เอก ท่องเที่ยวนิด้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 26, 2023

ท่องเที่ยวนิด้า บูรณาการความรู้ธุรกิจโรงแรมเขาใหญ่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กันยายน 24, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

กันยายน 21, 2023

เปิดรับสมัคร ป.โท ภาคปกติ รอบที่ 4 บัดนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2566

กันยายน 19, 2023

กิจกรรมลงพื้นที่ พัฒนาโครงงานการออกแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้วยแนวคิดธุรกิจคู่สังคม (CSV) กรณีศึกษาธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Final Group Project การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว BCG และการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ชุมชนคอยรุตดิน