GSTM EDITOR

กุมภาพันธ์ 18, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23

กุมภาพันธ์ 16, 2022

ประกาศตารางการสอบปากเปล่า นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

มกราคม 24, 2022

การบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy

มกราคม 11, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

ธันวาคม 8, 2021

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อเป็นผู้สมัครดำรงตำแหน่ง คณบดี

ธันวาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22

พฤศจิกายน 17, 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ University Innovation Fellow ประจำปี 2021 จาก Standford University

พฤศจิกายน 8, 2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรอินทรีย์”

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

กันยายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2564

มิถุนายน 7, 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน Ransomware